Rytterlibelle, rørlibelle med fotstykke utformet slik at den egner seg godt som målelibelle på sylindriske aksler. Innen geodesi er den særlig brukt til å måle horisontalaksens helning ved observasjon av bratte siktelinjer (f.eks. ved astronomiske observasjoner) med teodolitt.