Rypeflue, tovingeart i familien lusfluer. Den snylter på forskjellige fuglearter, fortrinnsvis dunungene. Jf. fuglelusfluer.