Rustvingespinner, sommerfuglart i familien bjørnespinnere. Forvingene er rustrøde, bakvingene er svartrøde med rosenrøde vingefrynser. Vingespenn 27–38 mm. Den er vanlig over hele landet på skogs- og engmarker. Larven er svartbrun, tett behåret, overvintrer fullvoksen (20–30 mm) og treffes ikke sjelden på snøen tidlig om våren. Den lever på syre, nesle, kjemper m.m.