Rustfly, sommerfuglart i familien nattfly (Noctuidae). Utseende, levevis og skade tilsvarer stort sett bølgefly. I de senere år har denne arten opptrådt meget tallrikt og vært årsak til skade på frukttrær, særlig på Vestlandet.