Ruskinn, skinn som ferdigberedes på kjøttsiden, dvs. den siden som vender inn på dyret. Ruskinn brukes mest til hansker og bekledning. Råvaren til hansker er gjerne lamme- eller geitekidskinn, til bekledning større geite- og saueskinn (se glacéskinn). Det er særlig skinn med skadet eller løs og rynket narv som brukes, derfor bearbeides kjøttsiden. Etter garveprosessen slipes skinnet på fine sandsteiner eller smergelskiver, slik at det får et matt og velurlignende utseende. Pga. sitt matte utseende er ruskinn feilaktig blitt kalt semsket skinn.