Runerisser, billeart i familien fluebiller. En sylindrisk, slank, 6–18 mm lang art med myke dekkvinger. Hunnen er ensfarget rødgul og hannen svart med brungule antenner og ben, av og til med brungule dekkvinger. Antennene er korte og hos hannen kamformede. Larvene gnager ganger i veden av løvtrær, særlig bjørk, og lever av ambrosiasopp på veggene. Gangene kan ofte sees på barkløse stammer som korte, vannrette streker med enkle forgreninger, som liggende runetegn. Arten er vanlig over hele landet.