Rundtripp, operasjon som består i at man drar ut hele borestrengen av borehullet, skifter borekrone eller annet utstyr, og kjører borestrengen ned til bunns igjen.