Rundbuestil, gammeldags populærbetegnelse på den romanske stil, henspiller på den romanske arkitekturs bruk av runde buer, tønnehvelv og halvsirkelformede krysshvelv. Språklig sett motsvarer rundbuestil spissbuestil (gotisk stil).