Run, renn, pågang, sterk etterspørsel; panikkartet storm, især på en bank el.l. som er kommet i økonomiske vanskeligheter.