Rulle, slingre, et fartøys bevegelse om langskipsaksen til forskjell fra stampe (sette).