Rugemaskin, apparat til kunstig utruging av egg, særlig hønseegg. Den holder jevn temperatur på 38 °C. I de store automatiserte rugemaskinene vendes eggene hver time. Etter 7–8 dager gjennomlyses eggene, og ubefruktede egg skilles fra. Etter 18 dagers ruging belyses de på nytt. Så flyttes eggene fra rugeri til klekkeri, der kyllingene klekkes 3 dager senere. I dagens produksjon er rugeriene spesialiserte enheter, tidligere hadde mange oppdrettere små rugemaskiner. De benyttes i dag noe i hobbyhønseholdet.