Forkrøplet rest, levning som står igjen fra en svunnen tid, fra rikere forhold. Også: ufullstendig, på begynnerstadiet.