Rublom, slekt i korsblomstfamilien. Små, oftest stjernehårede planter med hvite eller gule blomster og eggformet, flat skulpe. Rublom har voldt systematikerne mange vanskeligheter, ikke minst fordi artene har så lett for å hybridisere. 300–400 arter, særlig i nordlig tempererte og arktiske strøk og i Sør-Amerika. I Norge om lag 20 arter. Et par arter er ettårige lavlandsplanter, de fleste er flerårige og vokser på kalkgrunn i fjellet. Fire arter, derav gullrublom og snørublom, hører til de såkalte bisentriske planter i Skandinavia, dvs. de har to atskilte utbredelsesområder, ett i sør og ett i nord. I steinhager dyrkes bl.a. karpatrublom, D. aizoides, og sibirrublom, D. sibirica.