Ruba'i, meget utbredt diktform i islamsk folkelitteratur, en firelinjet strofe med fast rytme og rim mellom 1., 2. og 4. linje. En samling ruba'i-dikt som med rettet eller urette tilskrives Omar Khayyam, ble verdenskjent gjennom Edward Fitzgeralds engelske oversettelse, Rubaiyat, fra1859. (Norsk oversettelse fra persisk av Johannes Gjerdåker, Omar Khayyam, Rubai'yat, 1997).