Rovterne, fugleart i ternefamilien. Den er meget stor, ca. 500–700 g, som en liten sildemåke. Rovterna har rødnebbternas nebb- og fjærfarger, men har svarte ben, og halen er bare svakt kløftet. Spredt utbredelse i de fleste verdensdeler, i Europa ved Svartehavet og Østersjøen. I 1969 ble den påvist hekkende ved Fredrikstad, men hekking er ikke konstatert senere her i landet selv om arten er en bortimot årlig gjest i Oslofjord-området.