Rovfot, kraftig fuglefot med krumme klør og sterkt utviklet baktå.