Round towers, runde, smale og høye tårn som ble bygd ved irske klostre og kirker som vakt- og forsvarstårn mot vikingene. Inngangen var 3–5 m over bakken og kunne nås bare ved en stige, og man kom fra etasje til etasje bare ved hjelp av en bevegelig stige. Det finnes i alt ca. 80 av dem, mer eller mindre fullstendig bevart, de fleste av dem fra begynnelsen av 900-tallet. Tårnene fungerte også som klokketårn.