Rotsopp, tidligere brukt navn om skivesoppslekten Collybia, se flathatt.