Rotorharv, landbruksredskap som løsner og smuldrer jorden før den blir tilsådd eller tilplantet. Består av en hydraulisk eller mekanisk drevet rotor med tinder eller andre former for rivere som stikker ut, så de river opp det øverste jordsmonnet når rotoren dreier. Rotorharv er spesielt egnet til redusert jordarbeiding i steinfri jord for grønnsak- eller korndyrking. Kan kombineres med ulike typer såmaskiner.