Rotgyter, håndverker i middelalderen som drev med metallstøping av bl.a. kanoner (også kalt skyttergytere) og klokker (senere kalt klokkestøpere). Rotgytere stod gjerne i statens tjeneste og arbeidet i det giethus som Christian 4 anla i Oslo 1603.