Rostra, navn på taletribunen på Romas torg (Forum), som var smykket med skipssnabler (opprinnelig erobret ved Antium 338 f.Kr.); bevarte rester viser at den var mer enn 23 m lang. Augustus flyttet den fra vestsiden av Forum til østsiden.