Rosettveps, årevingeart i familien stikkeveps. Den ligner andre svarte og gule stikkeveps, men bakkroppen er dråpeformet der første ledd smalner jevnt av mot stilken. Bolet er festet loddrett eller på skrå til en stein, plantestengel, trestamme el.l., og skilles fra andre vepsebol på at de bare én eller to cellekakene ikke er omgitt av noe hylster. Artens forplantningsbiologi er interessant, idet flere dronninger bygger reiret sammen, men bare én av dem legger egg. Rosettvepsen lever på Sør- og Sørøstlandet, men er sjelden.