Rosettkarse, ett–toårig art i korsblomstfamilien. 5–25 cm høy, finnete blad i rosett, blomstene er små og hvite. Rosettkarse er en eurasiatisk art som vokser i skogbryn, på skjellsand og som ugress nord til Troms.