Rosesikade, nebbmunnart i sikadefamilien Cicadellidae. Den voksne er 3,5 mm lang, smal, hvitgul og har 4 lyse vinger. Nymfen er blekgrønn, meget rask til bens og kan løpe sidelengs. Som andre nymfer av insekter kan den ikke fly. Nymfer og voksne suger på undersiden av bladene, som får små, avfargede flekker på oversiden. Ved sterke angrep, som særlig forekommer i villahager på klatreroser og buskroser inntil husvegger, blir bladene gulhvite til gråblakke. Skaden minner om middangrep, men rester av gammel nymfehud på undersiden av bladene røper rosesikaden. Også plomme, hagegeorgine m.fl. kan bli angrepet.