Rosenstokk, den nederste delen av hjortedyrenes gevir, den permanente bentappen som danner utveksten på pannebenet. Den øvre delen av geviret (takken) som felles, kalles i jegerspråket stangen. Rundt basis av stangen er en krans av perle- eller kuleformige utvekster, som kalles rosenkransen.