Rosenstær, fugleart i stærfamilien. På størrelse med stær, men med rosenrød rygg og buk. Hode og hals, vinger og hale er svarte. Antydning til nakketopp. Hekker i Øst-Europa til Sentral-Asia. Opptrer som tilfeldig gjest her i landet, rundt 150 funn per 2003.