Rosenbrysttykknebb, fugleart i kardinalfamilien. Hannen er lett kjennelig på svart hode og rosarødt bryst. Hunnen er brunstreket og uanseelig i fargene. En nordamerikansk art som opptrer tilfeldig i Europa. Påtruffet to ganger i Norge per 2003, begge i Rogaland i 1977.