Rosegallmygg, tovingeart i familien gallmygg. Den voksne gallmyggen er liten og spinkel med 1 par vinger. Larven blir opptil 2–3 mm, er fotløs og oransje- til rødfarget. To generasjoner i året med larveangrep i juli og i august–september. Opptrer over Østlandet på ville roser, av og til også på dyrkede buskroser. Eggene legges i uåpnede blad. Larveangrepet fører til at de holder seg slik, dvs. flatt sammenbrettet mot oversiden, samtidig som det blir misdannelse og fargen etter hvert endres til rødt, bortsett fra bladets ytre deler.