Rorbu, hus i fiskevær som brukes til bolig for tilreisende fiskere under de store sesongfiskeriene. Behovet for rorbuer har avtatt sterkt, dels på grunn av synkende deltakelse i fiskeriene, og dels fordi fiskerne bor om bord på de store fiskefartøyene. Det er blitt vanlig å leie ut rorbuer til turister.