Romteleskop, teleskop, plassert i bane rundt Jorden for å unngå virkningen av den urolige, urene og lysforurensede atmosfæren (optiske teleskoper) eller foreta observasjoner som pga. absorpsjon i atmosfæren ikke kan gjøres på jordoverflaten (f.eks. gammastråle-, røntgenstråle-, ultrafiolette og infrarøde teleskoper). Hubble-romteleskopet er et eksempel på et vellykket romteleskop.