Romsimulator, innretning som simulerer ett eller flere av de spesielle trykk-, temperatur-, lys-, strålings-, isolasjons- og operasjonsforhold som finnes i rommet eller i et romfartøy. Benyttes til prøving av utstyr og prosedyrer eller trening av romfarerne.