Romfarer, medlem av besetningen på bemannet romfartøy eller romstasjon. De synonyme begrepene astronaut og kosmonaut kommer fra henholdsvis amerikansk og russisk språkbruk. Kinesiske romfarere omtales ofte som taikonauter.