Rognegallmidd, middart i familien gallmidder. Mikroskopisk dyr som ved sin saftsuging i bladene forårsaker små vorteformede galler hos rogn og asal. På oversiden er de først olivengrønne, senere brune; på undersiden fremtrer de som brune flekker. Ved sterke angrep kan hele bladplaten være dekket av galler. Symptomene på angrep, levevis o.a. tilsvarer pæregallmidd. Svært vanlig over hele landet på rogn, på svensk asal bare over Østlandet. Også funnet på norsk asal i Telemark og på sølvasal i Sør-Trøndelag.