Rodel, kort kjelke for én eller to personer, benyttes i akesport.