Rock'n'roll, eg. rock and roll, ofte forkortet til R&R, musikkform som oppsto i sørstatene i USA i første halvdel av 1950-årene; i sin mest rudimentære form kalt rockabilly. Den var i det vesentlige en blanding av de svartes rhythm & blues og de hvites countrymusikk, og representerte noe av en revolusjon innen populærmusikken. 1951-singlen Rocket 88 med Jackie Brenston er blitt kalt tidenes første rockeplate. Bill Haleys Rock Around The Clock (1955) regnes som musikkformens kommersielle gjennombrudd. Blant stilskaperne kan nevnes Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis og Bo Diddley. Se for øvrig rock.