Ro/ro-skip, skip hvor lasting og lossing skjer med trucker eller last på egne hjul, som kjøretøyer og containere, via en eller flere ramper i fartøyets akterport og/eller baugport, sideporter. Dekkene er forbundet med hverandre gjennom ramper. I prinsippet hører bilferger til denne type skip. Ro/ro-teknikken gir stor fleksibilitet, idet praktisk talt all slags last kan kjøres om bord og stues direkte på plass i lasterommene.