Landbruksredskap til transport eller vending, lufting og sammenraking av gress og halm. Bære- eller transportriver for traktor er beregnet enten for høy («høysvans») eller for rått gress («silosvans»). Sideleggende river (høyvender) legger materialet (tørt eller halvtørt høy og halm) i en sammenhengende streng langsetter kjøreretningen. Sylinderriver har tindene festet til bommer, arrangert som en sylinder. Gaffelkjederiver (sidevenderive) har gafler festet til et par endeløse kjeder eller remmer som beveges vinkelrett på kjøreretningen.