Ritenuto, fork. riten., tilbakeholdt, langsommere med én gang (i motsetning til ritardando).