Riskoker er et kjøkkenredskap til koking av ris. Eldre riskokere ble brukt over gassflamme eller åpen ild, men i dag er elektriske apparater mest vanlig. Det finnes også mikrobølgeversjoner av riskokere.