Ringsakerkvartsitt, bergart, tykk serie av kvartssandsteiner med stor utbredelse på begge sider av Mjøsa. Avsetningene er av kambrisk eller eokambrisk alder og utgjør en del av Vangsåsformasjonen. Se også artikkel om Hedmarkgruppen.