Ringporet ved, løvtreved som er karakterisert ved at de store vedrørene, «porene», bare finnes i den innerste delen av hver årring (i vårveden). Derved fremkommer tydelige ringer av slike celler på et tverrsnitt av en stamme eller gren. Ringporet ved finnes hos eik, ask og alm, mens alle øvrige norske trearter har spredtporet ved.