Ringnebbmåke er en fugleart i måkefamilien. Dette er en nordamerikansk art som ligner fiskemåke med sin grå overside og vinger med svarte vingetupper. Ringnebbmåken er er litt større og grovere bygd enn fiskemåker, og voksne fugler har et bredt og tydelig, svart tverrbånd over nebbet. De lfeste har også lyst øye, mens fiskemåkene alltid har mørkt øye. Ungfugler ligner på ungfugler av våre fiskemåker, men har litt lysere grått på ryggen, kraftigere og mere rosafarget nebb, og gjerne lyse bremmer på ryggdekkerne. Hekkeutbredelsen til ringnebbmåkene er først og fremst i Canada og USA, og overvintringsområdet er i de samme landene og i landene rundt Mexicogolfen. Arten påtreffes relativt hyppig i Europa, men av en ukjent grunn er har vi færre funn etter omtrent år 2010. Vi har 61 funn av ringnebbmåker i Norge frem til 2018, hvorav 35 funn er i Hordaland og Rogaland.