Ringnebbdykker, fugleart i dykkerfamilien. En middels stor dykker, 30–38 cm, grålig brun med lyst nebb med svart ringformet flekk. Utbredt fra Canada til Patagonia. Tilfeldig gjest i Europa, påtruffet to ganger i Norge per 2003 (Nordland og Rogaland).