Ringhalskobra, krypdyrart i giftsnokfamilien. Den blir 80–100 cm lang. Som enkelte andre kobraer kan den spytte gift for å forsvare seg; giftstrålen kan nå et par meter. Særlig farlig er det om giften treffer offerets øyne; det kan føre til blindhet for kortere tid eller for alltid. I motsetning til andre kobraer føder den unger. Utbredt i det sørlige Afrika.