Ringe, eller ring, stort, vanligvis rundt trekar, brukt som beholder for melk.