Ringand, fugleart i andefamilien. På størrelse med toppand, som den ligner, men mangler topp. Et rødbrunt halsbånd er lite markert. Hører hjemme i Nord-Amerika, men er observert 15 ganger her i landet (2003).