Rimtusser, navn på jotnene som henspiller på deres tilblivelseshistorie. Jotunen Yme (eller Aurgelme), som er stamfar til alle rimtusser, ble skapt i tidenes morgen ved at rimet og ilden møttes i Ginnungagap.