Rikki-tikki-tavi, annet navn på mungo, kjent fra Rudyard Kiplings Jungelboken.