Rhodopsin, synspurpur, lysfølsomt pigment i stavcellene i øyets netthinne hos virveldyr og menneske. Det er et konjugert protein og består av to komponenter: retinal, som er et aldehyd til vitamin A, og proteinet opsin. Lyspåvirkning setter i gang en fotokjemisk omdannelse av rhodopsin til lumirhodopsin, som øker aktiviteten i stavcellen slik at synsnervene påvirkes. Lumirhodopsin spaltes til slutt i opsin og retinal og pigmentet mister med dette sin røde farge. Bleket pigment tilbakedannes til rhodopsin i mørke. Tilpasning til svak belysning skjer ved økning av rhodopsinmengden. Kronisk mangel på vitamin A eller dets forstadier (karotinoider) fører til nattblindhet på grunn av utilstrekkelig rhodopsinproduksjon.