Rhodesiamennesket, trivialnavn for et funn fra 1921 fra Kabwe i Zambia (tidligere Rhodesia) som omfatter en hodeskalle uten underkjeve samt noen kroppsknokler. Et skalletak fra 1953 fra Saldanha i det vestlige Sør-Afrika er av samme type. Skjelettknoklene er av samme type som det moderne Homo sapiens, mens kraniet, med et relativt beskjedent hjernevolum på ca. 1300 cm3, var rundt med avflatet panne og meget kraftige øyenbrynsbuer. Det blir nå betraktet å høre til en tidlig, grovere type av Homo sapiens, ofte betegnet som «arkaisk» Homo sapiens. Funn av grove steinredskaper og en del dyreknokler sammen med Kabwe-kraniet antyder at det aldersmessig hører til i yngste kvartær, mens Saldanha-funnet kan mer presist anslås til å være 350 000 år gammelt.